Hiển thị 1–12 của 46 kết quả

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.480.000.000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT


TỔNG TRỌNG TẢI TỔ HỢP: 42,000 (Kg)
KHỐI LƯỢNG KÉO THEO THIẾT KẾ / CHO PHÉP LỚN NHẤT: 40,000 / 34,890 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,450 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.680.000.000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT


TỔNG TRỌNG TẢI TỔ HỢP: 48,000 (Kg)
KHỐI LƯỢNG KÉO THEO THIẾT KẾ / CHO PHÉP LỚN NHẤT: 40,000 / 39,020 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,385 + 1,370 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.750.000.000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT


TỔNG TRỌNG TẢI TỔ HỢP: 48,000 (Kg)
KHỐI LƯỢNG KÉO THEO THIẾT KẾ / CHO PHÉP LỚN NHẤT: 40,000 / 38,770 (Kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,385 + 1,370 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
880.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,070 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
857.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4360 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,360 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
882.000.000 VNĐ


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,990 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,990 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 5,320 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.660.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,965+1,370 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.710.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 5825+1370 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,965 + 1,370 (mm)

error: Nội dung bản quyền !!!