FRR-E4

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
882.000.000 VNĐ


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,990 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
880.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 3,070 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
857.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4360 (mm)

FVR-E4

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.380.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 6,600 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.366.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 6,160 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.339.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 5,560 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.275.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4300 (mm)

FVM-E4

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.710.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 5825+1370 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.660.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,965+1,370 (mm)

FVZ-E4

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
1.790.000.000 VNĐ
Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4115+1370 (mm)

FVM-E5

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,965 + 1,370 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 5,825 + 1,370 (mm)

FRR-E5

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,360 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,990 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 11,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 5,320 (mm)

FVR-E5

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,300 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 5,560 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 6,160 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 16,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 6,600 (mm)

FVZ-E5

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT 1.956.000.000 VNĐ Giá đã bao gồm VAT


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg) CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,965 + 1,370 (mm)

GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
Liên hệ đại lý An Lạc


KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ: 25,000 (kg)
CHIỀU DÀI CƠ SỞ: 4,115 + 1,370 (mm)